Ulice na slovo u, Sisak

Ujevica, Tina
Ulica biskupa Kvirina
Ulica grada Dubrovnika
Ulica grada Vukovara
Ulica Lipa
Ulica nadbiskupa Posilovica