Ulice na slovo r, Sisak

Racica, Josipa
Radausa Vanje
Radica Antuna i Stjepana
Radovica Drage
Rapic Barice
Raskaj, Slave
Rimska
Risnjak
Rukavine Ive Sidje
Runjanina, Josipa
Ruzicke Lavoslava